En hängiven forskares livslång resa efter sökandet på svaret om sjukdomars uppkomst

Enby Medicinkonsult AB

30 år av att studera sjukdomar

I början av Erik Enbys medicinska karriär kom han in på sökandet efter de kroniska sjukdomarnas egentliga orsaker, något som ledde till forskning inom somatisk ekologi om hur människans kropp är värd för både hälsosamma och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Större delen av sitt yrkesverksamma liv har Dr. Enby ägnat sig åt kronisk sjukdom för att förstå dess ursprung och orsak och på grundval av detta tillhandahålla bästa möjliga terapi.

På denna sida kan du läsa mer om forskningsarbetet och behandlingsprinciper som en direkt följd av forskningsresultaten.

Ny bok ute nu!

I denna självbiografiska bok, som dessutom innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar skrivna av författaren, berättar en modig och envis läkare om sin livsresa och upptäcktsfärd, och även om den bitvis har varit mycket svår, har han aldrig tappat sin optimistiska livssyn eller sin humor, vilka båda genomsyrar hela boken.

Vad är det som driver en läkare att ensam söka efter orsakerna till de kroniska sjukdomarna, trots massivt ointresse från skolmedicinen?

Varför vägrar det medicinska etablissemanget att pröva de resultat som denne läkare har kommit fram till?

Är denne läkares forskningsrön så farliga att de till varje pris måste tystas?

Forskningen

Sedan 1970-talets slut har Dr Enby, i privat regi, forskat kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och förklara fenomenet kronisk sjukdom. Vad är den egentliga orsaken? Kan symptombilderna vid olika sjukdomstillstånd återföras på en gemensam nämnare?