Behandling

Dr Enby behandlar alla typer av kroniska sjukdomar. Utgångspunkten i all behandling är den forskning som visar att mikrobiologisk växt – infektion – orsakar sjukdom (Se Forskning). Fokus sätts alltså inte på symptombilden utan på den mikrobiologiska växten – sjukdomsorsaken – som är i stånd att framkalla olika symptombilder. Behandlingen syftar alltså till att bekämpa symptomens orsak och undvika att på ytan kamouflera symptombilden.

 

 

Behandlingen sker i tre steg:

1. Upplösning

Då blodet vid kroniska sjukdomar oftast är trögflytande och till stor del klumpat pga den mikrobiologiska växten, är första steget i behandlingen att lösa upp blodklumpningen och göra blodet lättflytande, så att optimal cirkulation uppnås i hela kroppen. Sedvanliga blodförtunnande medel åstadkommer ej detta utan hämmar i första hand koagulationen. Upplösning av blodklumpningen uppnås med hjälp av andra terapiåtgärder. Detta gör att tillförda substanser – terapier – effektivare distribueras till kroppens alla delar.

2. Konservering

Nästa steg är att hämma eller stoppa den mikrobiologiska växten. Konserverande substanser tillförs därför med hjälp av vatten, som via mag- och tarmkanalen transporterar dessa till kroppens alla delar. De konserverande substanserna når därigenom hela kroppen, vilket är viktigt för att uppnå högsta behandlingseffekt. Detta är helhetsbehandling. På samma sätt kan man påstå att helheten i ett akvarium motsvaras av vattnet däri.

Ett gott exempel på konservering är att askorbinsyra i sylt hämmar de flesta mögelsvampar. Då askorbinsyra är detsamma som vitamin C, är det förståeligt att nobelpristagaren Linus Pauling rekommenderade alla kroniskt sjuka att inta 10 gram vitamin C dagligen. Kanske visste han att kroniska sjukdomar förorsakas av infektioner!

3. Utsöndring

Om konserveringsterapin är framgångsrik, kan man räkna med att kroppens utsöndringsmekanismer successivt minskar infektionsmängden – den mikrobiologiska växten – i vävnaderna via de vägar, som leder ut ur denna. Då den mikrobiologiska växten – sjukdomsorsaken – minimeras avtar även symptomen, vilket förklarar varför behandlingen, till skillnad från de konventionella metoderna, inte måste fokusera på symptomen.

Terapiframgång

I det enskilda fallet kan man aldrig garantera terapiframgång. Vad som kan sägas är att Dr Enbys behandlingsmetoder verkar ha hjälpt många patienter tidigare – även där man inom konventionell sjukvård ansett behandling som utsiktslös.