Föredrag: 1st World Congress on Cancer

Förruttnelseprocessen som orsak till sjukdom och död samt mikrobliknande bildningar i blodet hos kroniskt sjuka personer


Av Dr Erik O. H. Enby, MD, Göteborg 1994.

Ett föredrag hållet vid ”1st World Congress on Cancer”
Sydney, Australien, april 1994

Sammanfattning

I följande föredrag vid den internationella cancerkongressen den 16-18 april 1994 i Darling Harbour, Sydney, Australien, förklaras sjukdomen som en följd av olika former av växtprocesser i blod och fasta vävnader samt hur dessa processer efter dödsögonblicket fortsätter i somat. De antas orsaka både sjukdom och förruttnelse. Ett antal växtprinciper demonstreras.


Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin