Förekomst av cykliska mikrobiella processer påvisade i blodet hos kroniskt sjuka patienter

Av Dr Erik O. H. Enby, MD, Göteborg 1989.


Sammanfattning

Följande mikroskoperingsarbete på obehandlat blod från kroniskt sjuka är utfört i vanligt ljusfält och interferenskontrast och visar att det vid kronisk sjukdom ofta förekommer en diffus utsådd av flagliknande partiklar bland blodkropparna. Det visade sig under arbetets gång att “flagorna” ibland plötsligt kunde börja producera mängder med små runda korn, som i sin tur tycktes kunna växa till i storlek, bli rörliga, men även utveckla sig mot andra former. Detta arbete bekräftar teorin om pleomorfism i den mikrobiologiska vetenskapen. Då “flagorna” är sällsynta hos subjektivt friska individer antas de vara involverade i olika kroniska degenerativa sjukdomsprocesser.


Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar