Hodgkins lymfom respektive malign tumörsjukdom iakttagna vid direktmikroskopi

Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar

Av Dr Erik O. H. Enby, MD, Göteborg 1983.

Sammanfattning

Mikrobliknande fynd i blod från patienter med Hodgkins lymfom respektive malign tumörsjukdom iakttagna vid direktmikroskopi i vanligt ljusfält och interferenskontrast beskrivs. Forskningsbakgrund och information om mikroskoperingens förlopp och resultat. Tankar kring fortsatt forskning.

Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar