Microorganisms in blood and tumour tissue from patients with malignancies of breast or genital tract

Atypical microbes in blood and cancer tissue

By Dr Erik O. H. Enby, MD
and Dr R.S. Chouhan, MD, Göteborg 1994.

Abstract

Objectives
This study aims at looking for microbial growth in neoplasms and blood from patients with malignancies of breast or genital tract and to compare possible findings in both with those of healthy blood.


A video of vital cancerous tissue were demonstrated at the World Congress in Gynecology & Obstetrics – FIGO – in Montreal, Canada in 1994

Sammanfattning:
Bildmaterialet i artikeln tillsammans med en video på vital cancersubstans (75MB) demonstrerades på världskongressen i gynekologi och obstetrik – FIGO – Montreal, Canada, 1994. Man beskriver en diffus utsådd av olikformade till synes levande partiklar av varierande storlek i såväl blod som cancersubstans. Då de ofta förekommer högvis i blodplasman, misstänks de kunna bilda kolonier. Mikroskopering ger en antydan om att en spridning äger rum från dessa högar av partiklar, vilket skulle kunna förklara den diffusa utsådden av sådana partiklar bland blodkropparna. Partiklarna antas representera jästfasen hos en svamp, som även växer i sin myceliefas, och som föreligger både i cancersubstans och i blod som trådliknande strukturer.

Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar