Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar

Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar

Av Dr Erik O. H. Enby, MD, Göteborg 1984.


Sammanfattning

Genom direktmikroskopi av obehandlat blod i mörkfält, faskontrast samt interferenskontrast med upp till 1200 ggr förstoring har en rad olika förut ej beskrivna mikrobliknande bildningar kunnat påvisas. En del förekommer fastän sällan hos friska. Andra har ännu bara observerats hos patienter med kroniska sjukdomar som t ex svår allergi, multipel skleros och cancer. De mikrobliknande bildningarna kan förekomma solitära eller i ansamlingar. Utseendet på dessa senare kan variera:

1) små blåsor med små korn som har egenrörlighet (upp till 7 µ).
2) större blåsor med mikrobliknande bildningar (upp till 1/10 mm).
3) romliknande ansamlingar av små korn med egenrörlighet.
4) “bollar” med livlöst, bikakeliknande centrum och periferi med rörliga mikrobliknande bildningar.
5) “svärmar” med massor av rörliga mikrobliknande bildningar och starka förändringar av de röda blodkropparna.

Förändringarna under 1-5 ovan kan ej påvisas i vanliga färgade blodutstryk. Deras ursprung och klassifikation kan ej säkert avgöras, men möjligheten att det rör sig om mikrober kan ej uteslutas.


Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar