Några grundregler i Somatisk Ekologi

Av Dr Erik O. H. Enby, MD, Göteborg 1986.


Sammanfattning

Samspelet mellan alla okända partiklar och strukturer å ena sidan och somats celler å andra sidan i såväl blodplasma som övrig kroppsvätska, sammanfattas under rubriceringen “Somatisk Ekologi”. Om detta samspel leder till hälsa eller sjukdom diskuteras. I förra fallet karaktäriseras samspelet som symbios, i det senare som dysbios. Betydelsen av dysbiotisk föda tas upp till diskussion. Dysbiosens allvarlighetsgrad förklaras. Allopatisk uppfattning om blodet berörs.


Dela denna post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar